شرکت بازرگانی سپهران با توجه به کالای انتخابی مشتری در خصوص خدمات پس از فروش پشتیبانی لازم را خواهد داشت.