سرافرازیم که در راستای اهداف شرکت و ارائه خدمات شایسته تر به عضویت سازمان ها و نهادها نائل گردیده ایم.

عضویت در اتحادیه تولید کنندگان و فروشندگان صنعت برق مشهد
عضویت در سندیکای صنعت برق ایران
عضو اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران
عضو اتحادیه کسب و کارهای مجازی اتاق کار
نماد اعتماد الکترونیکی برای سایت های تامین الکتریک و استعلام