سایت استعلام

ایجاد سایت استعلام به عنوان مرجع تخصصی پاسخگویی به استعلام های حوزه برق

سایت تامین الکتریک

ایجاد سایت تامین الکتریک بزرگترین سایت تخصصی فروش کالای برق در شرق کشور

کارگاه مونتاژ تابلو برق

مجهز به کارگاه مونتاژ انواع تابلو برق اعم از فشار ضعیف، متوسط، فرمان و PLC

همکاری با فروشندگان لوازم الکتریکی

همکاری با صدها فروشنده لوازم الکتریکی در سطح کشور