ایجاد سایت استعلام به عنوان مرجع تخصصی پاسخگویی به استعلام های حوزه برق به آدرس اینترنتی estelam.ir

این سایت جهت استعلام کالاهای برقی بصورت تجمیعی آماده گردیده است که خریداران می توانند از این سایت استفاده لازم را داشته باشند. البته لازم به ذکر است این سایت فازهای تحولی و خاص که برای خریداران زیر می توانند بسیار جذاب وکاربردی در دست اقدام دارد که در زمان مقتضی به اطلاع همگان خواهد رسید.